rest van de tekst

AANVRAAG EN KOSTEN

Heeft u behoefte aan begeleiding thuis? En bent u inwoner van de gemeente Zaanstad? Dan kunt uw begeleiding thuis vergoed krijgen vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Hiervoor heeft u een indicatie nodig van uw gemeente. Vanaf het moment dat de gemeente de beschikking heeft afgegeven, heeft u recht op begeleiding thuis. Uw aanvraag regelt u via het sociaal wijkteam. Meer informatie kunt u vinden op www.swtzaanstad.nl. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag of wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u uiteraard graag verder.

EIGEN BIJDRAGE

Voor hulp bij het huishouden bepaalt het CAK uw eigen bijdrage. Vanaf 2019 is uw eigen bijdrage WMO maximaal € 19,-. Meer informatie hierover vind u op www.hetcak.nl. U kunt ook telefonisch contact met het CAK opnemen door te bellen met: 0800 1925